تبلیغات
گل یاس - خدایا ممنون که به یادمی...به یادتم....


كلمة الله الرحمن الرحیم متحركةپس از افرینش ادم,خداگفت به او:نازنینم ادم باتو رازی دارم...


اندکی پیشتر ای....


ادم ارام ونجیب امد پیشش,زیر چشمی به خدا می نگریست....محو لبخند غم الود خدا؛دلش انگار گریست...


نازنینم ادم..(قطره ای اشک ازچشمان خداوند چکید)یاد من باش...که بس تنهام...


بغض ادم ترکید..

گونه هایش لرزید وبه خدا گفت..من به اندازه ....من به اندازه گل های بهشت...نه به اندازه ی عرش...نه ...نه 

به 

اندازه ی تنهایت ...ای هستی من,دوست دارت هستم...ادم کوله اش رابرداشت....


خسته وبخت قدم برمیداشت...


راهی ظلمت پرشور زمین,طفلکی بنده غمگین,ادم؛درمیان لحظه جانکاه هبوط,باز از خدا شنید که گفت:نازنینم 


ادم,نه به اندازه ی تنهایی من ,نه به اندازه ی گل های بهشت..نه به اندازه ی عرش......که به اندازه ی یک دانه 

گندم....

فقط به "یادم باش"


نازنینم ادم,نبری ازیادم....bipfa_550451_364844433579044_1087442172_n.jpg - من خدا را دارم کوله بارم بر دوش ، سفری میباید ، سفری تا ته تنهایی محض ، هرکجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ، فقط آهسته بگو : من خدا را دارمتاریخ : چهارشنبه 21 خرداد 1393 | 11:17 ق.ظ | نویسنده : گمشده روزگار | عاشق
.: Weblog Themes By SlideTheme :.